เข้าสู่ระบบ
วันกาลโยค
ธงชัย อธิบดี อุบาทว์ โลกาวินาศ
การประกอบพิธีมงคลควรหลีกเลี่ยงวันอุบาทว์ และวันโลกาวินาศ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ และวันพุธ การทำการมงคลจะดีที่สุดหากเลือกใช้วันธงชัย หรือวันอธิบดี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ และวันจันทร์
วันพฤหัสบดี ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีฉลู จ.ศ. ๑๓๘๒ ค.ศ. 2021
ฤกษ์บน: ดาวจันทร์เกาะกฤติกา นักษัตรฤกษ์ที่ 3 โจโรฤกษ์
กาลโยค: วันธงชัย
 • ธงชัย
 • เวลา 15.01น. - 16.30น. และเวลา 18.01น. - 19.30น.
 • อธิบดี
 • เวลา 09.01น. - 10.30น. และเวลา 19.31น. - 21.00น.
 • อุบาทว์
 • เวลา 07.31น. - 09.00น. และเวลา 22.31น. - 24.00น.
 • โลกาวินาศ
 • เวลา 07.31น. - 09.00น. และเวลา 22.31น. - 24.00น.
  ห้ามอุปสมบทเด็ดขาด
  ห้ามแต่งงานเด็ดขาด
  ห้ามผ่าคลอดเด็ดขาด
  ห้ามออกยวดยานใหม่/มือสองเด็ดขาด
  ห้ามก่อสร้างเด็ดขาด
  ห้ามขึ้นบ้านใหม่เด็ดขาด
  ดูนิมิตเคล็ดลาง ความเชื่อ
  นกร้อง หนูกัด สัตว์ตก คนจาม ลางเขม่น
  เคล็ดลางความเชื่อปกิณกะเกี่ยวกับวันต่างๆ
  วันกาลโยค
  ธงชัย อธิบดี อุบาทว์ โลกาวินาศ
  การประกอบพิธีมงคลควรหลีกเลี่ยงวันอุบาทว์ และวันโลกาวินาศ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ และวันพุธ การทำการมงคลจะดีที่สุดหากเลือกใช้วันธงชัย หรือวันอธิบดี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ และวันจันทร์
  อ่านใจ ทายนิสัย
  สารพันวิธีอ่านใจ ทายนิสัยคนใกล้ตัว